Cornel bv
Copyright Cornel bv
Cornel bv Verkoopleveringsvoorwaarden

Op alle opdrachten aan Cornel bv en op alle met Cornel bv gesloten overeenkomsten met betrekking tot verkoop door Cornel bv zijn toepasselijk de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie aangeduid als de Metaalunie-voorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.

Verkoopleveringsvoorwaarden


Cornel bv Algemene Inkoop- en
(Onder)Aannemingsvoorwaarden

Op alle opdrachten van Cornel bv en op alle met Cornel bv gesloten overeenkomsten met betrekking tot inkoop door Cornel bv zijn toepasselijk de Algemene Inkoop- en (Onder)Aannemings-voorwaarden uitgegeven door de Cornel bv op 1 januari 2010.

Inkoopleveringsvoorwaarden